Μια ιστοσελίδα και ένα ερωτηματολόγιο για τη Σύνοδο με θέμα τη Νεολαία

By ieramonilazariston.gr 2 έτη ago

Μια ιστοσελίδα και ένα ερωτηματολόγιο για τη Σύνοδο με θέμα τη Νεολαία

Καρδ. Baldisseri: «Συμμετοχή των νέων στην πορεία της Συνόδου όσο το δυνατόν περισσότερο»

Μέσα από την ιστοσελίδα γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων, εμπειριών, πρωτοβουλιών. Ενώ το ερωτηματολόγιο είναι το εργαλείο στο οποίο οι νέοι μπορούν να κάνουν τις φωνές τους να ακουστούν, εκφράζοντας τα συναισθήματα και την πίστη τους, καθώς και τις αμφιβολίες και την κριτική τους, έτσι ώστε οι φωνές τους να φτάσουν στους ποιμένες.

Η Γενική Γραμματεία της Συνόδου ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας για την προετοιμασία της XV Γενικής Συνέλευσης με θέμα «Νεολαία, πίστη και διάκριση», η οποία θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2018. Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  youth.synod2018.va.  Το SIR Europa ζήτησε από τoν καρδινάλιο  Lorenzo Baldisseri, Γενικό Γραμματέα της Συνόδου των Επισκόπων, για να μιλήσει σχετικά με την πρωτοβουλία.

Η απόφαση της Γενικής Γραμματείας της Συνόδου να θέσει σε λειτουργία ένα δικτυακό τόπο για τη διαβούλευση με όλους τους νέους ανθρώπους, χωρίς να αποκλείεται κανείς, μέσω ερωτηματολογίου αποτελεί απάντηση στην ανάγκη να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερο στο ταξίδι της Συνόδου της Εκκλησίας με θέμα «Νεολαία, πίστη και διάκριση της κλήσης».

Ο ιστότοπος διευκολύνει την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων, εμπειριών, πρωτοβουλιών. Ενώ το ερωτηματολόγιο είναι το εργαλείο με το οποίο οι νέοι μπορούν να κάνουν την φωνή τους να ακουστεί, εκφράζοντας τα συναισθήματα και την πίστη τους, καθώς και τις αμφιβολίες και την κριτική τους, έτσι ώστε οι φωνές τους να φτάσουν στους ποιμένες, όπως προσκάλεσε ο πάπας Φραγκίσκος με Επιστολή που τους απηύθυνε στην αρχή του ταξιδιού της Συνόδου. Το ερωτηματολόγιο στο διαδίκτυο είναι διαφορετικό από το ερωτηματολόγιο που περιέχεται στο προπαρασκευαστικό έγγραφο, διότι έχει διαφορετικά ερωτήματα και σκοπούς. Πράγματι, απευθύνεται σε νέους που καλούνται να «μιλήσουν» για τη ζωή τους, τις προσδοκίες τους και τους φόβους τους.

Μέσα από τις προτεινόμενες ερωτήσεις, οι νέοι μπορούν να συστηθούν, να πουν πώς βλέπουν τον εαυτό τους και τον κόσμο γύρω τους, να μιλήσουν για  το πώς ζουν τις σχέσεις τους με τους άλλους και ποια είναι η στάση τους όσον αφορά τις επιλογές της ζωής. Ζητούνται οι απόψεις τους για τη σχέση τους με τη θρησκεία, την πίστη και την Εκκλησία. Η τελευταία ομάδα ερωτήσεων εστιάζει στην παρουσία τους στο διαδίκτυο. Ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να πουν κάτι για τον εαυτό τους που δεν περιλαμβάνεται στο ερωτηματολόγιο.

Πηγή: cen.gr

Category:
  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
this post was shared 0 times
 000